Τροχαία Ατυχήματα

Η χρήση του αυτοκινήτου πέραν των πλείστων ωφελειών που παρέχει, δημιουργεί παράλληλα ένα πεδίο κινδύνων εκ των οποίων πιο σύνηθες είναι αυτό των τροχαίων ατυχημάτων.

Η εμπλοκή σε ένα τροχαίο ατύχημα δημιουργεί αστική ευθύνη σε βάρος του οδηγού, του κατόχου, του ιδιοκτήτη και της ασφαλιστικής εταιρίας του ζημιογόνου οχήματος που πηγάζει από τον συνδυασμό των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Ν. ΓΝ/1911.

Η διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης και αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα είναι μία απαιτητική διαδικασία, επώδυνη συναισθηματικά για τους συγγενείς (ειδικά όταν το ατύχημα είναι θανατηφόρο) αλλά και χρονοβόρα, με τις κατάλληλες όμως κινήσεις, μπορεί να επιταχυνθεί αλλά και να αποφέρει τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα.

Η κατάλληλη στρατηγική από εξειδικευμένους δικηγόρους είναι επιβεβλημένη για την μεγιστοποίηση της αποζημίωσης είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά μετά από το τροχαίο ατύχημα.

Έτσι λοιπόν, κύριος σκοπός του γραφείου μας είναι να ενημερώσει τους εντολείς του για το τροχαίο ατύχημα, τις πρώτες ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβούν όταν αυτό συμβεί, τις νόμιμες διεκδικήσεις τους και βεβαίως τις νομικές υπηρεσίες που μπορούμε να τους προσφέρουμε, με σκοπό, όπως προαναφέραμε τη μέγιστη δυνατή αποζημίωση στο συντομότερο δυνατό χρόνο κι ανεξάρτητα από το αν το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τροχαία Ατυχήματα