Ποινικό Δίκαιο

Η συμβολή του γραφείου μας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη νομική υποστήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνύσεων και υπομνημάτων, τη διεξοδική προετοιμασία των ποινικών δικογραφιών αλλά και την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια, έχοντας πολλάκις χειριστεί υποθέσεις που αφορούν αδικήματα όπως η κλοπή, η ληστεία, η απάτη, η σωματική βλάβη, η ανθρωποκτονία κ.λ.π.

Ποινικό Δίκαιο