Οικογενειακό Δίκαιο

Το γραφείο μας έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία χειριζόμενο πολλές και ποικίλες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και ο Δημήτρης Αυλωνίτης δημοσιεύει εβδομαδιαία άρθρα του οικογενειακού κυρίως ενδιαφέροντος στο γνωστό στο ευρύ κοινό ηλεκτρονικό περιοδικό www.mothersblog.gr.

Ειδικότερα, ειδικεύεται στην έκδοση συναινετικών και κατ’ αντιδικίαν διαζυγίων, στην παροχή προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας επί αιτήσεων και αγωγών διατροφής, επικοινωνίας, αλλά και συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, υιοθεσιών κλπ.

Υπηρετώντας την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των μεταξύ των συζύγων διαφορών, αναζήτησε και πέτυχε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επ’ ωφελεία των πελατών του, κυρίως όταν μια τέτοια λύση υπαγορευόταν από το καλώς εννοούμενον συμφέρον των τέκνων τους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρακώλυσης της επικοινωνίας ή προβληματικής άσκησης της επιμέλειας εζήτησε τη συνδρομή του Εισαγγελέως Ανηλίκων, η καταλυτική παρέμβαση του οποίου έφερε ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Στο ποινικό μέρος ανεζήτησε και επέτυχε την έγκαιρη καταβολή της επιδικασθείσης διατροφής, μέσω υποβολής μηνύσεως των πελατών του κατά των υπόχρεων στην καταβολή αυτής αντιδίκων.

Οικογενειακό Δίκαιο