Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο

To δικηγορικό μας γραφείο με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον τομέα των συντάξεων, αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό την επίλυση ζητημάτων που αφορούν υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο κ.λ.π).

Στη σημερινή εποχή των διαρκών αλλαγών και τροποποιήσεων στις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, της πολυνομίας και της γενικής ρευστότητας και ανασφάλειας των πολιτών, το δικηγορικό μας γραφείο με την εξειδικευμένη γνώση και συνεχή ενημέρωση στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, παρέχει στους πελάτες του σύγχρονες και άρτιες νομικές υπηρεσίες πάντα με γνώμονα τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και κυρίως την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του.

Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο