Κληρονομικό Δίκαιο

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού, χειριζόμαστε τις κληρονομικές σας υποθέσεις, προσφέροντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, που άπτεται πολλών  κληρονομικών υποθέσεων.

Ιδιαίτερα, μετά τις σχετικά πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στόχος μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται, ώστε οι κληρονομικές υποθέσεις να ολοκληρώνονται στο συτομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα, τόσο προς όφελος των εντολέων μας όσο και για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Στον κλάδο των κληρονομικών υποθέσεων, από τις πιο απλές έως και τις πλέον σύνθετες, η ύπαρξη σοβαρής, εχέμυθης και αποτελεσματικής δράσης από όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και δη από τον Δικηγόρο, είναι κρίσιμη για την αποφυγή χρονοτριβής και άσκοπων ενεργειών, συνάμα δε από το επιστημονικό επίπεδο, την οξυδέρκεια και το ήθος του νομικού παραστάτη εξαρτώνται τα πάντα.

Κρίσιμες επίσης είναι και οι νομικές συμβουλές που αφορούν τα κληρονομικά ζητήματα, καθώς από αυτές εξαρτάται το μέλλον, ήτοι οι νέες περιουσιακές και διαπροσωπικές σχέσεις των εκάστοτε μερών αλλά και τα ωφελήματα και βάρη που συνεπάγεται η αποδοχή μιας κληρονομιάς.

Στο παρελθόν αλλά και επί του παρόντος χειριζόμαστε ιδιαίτερα απαιτητικές κληρονομικές υποθέσεις, με εξειδικευμένη κατάρτιση στην έρευνα και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, στην προστασία της κληρονομιάς και των ίδιων των κληρονόμων, στην απεμπλοκή ενηλίκων και ανηλίκων από επαχθείς κληρονομιές (αίτηση αποποίησης, ευεργέτημα απογραφής κλπ) και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων σφετερισμού της κληρονομιάς ασθενών και ηλικιωμένων από τρίτους.

Στις μέρες μας, η ανάγκη στήριξης και αξιόπιστης νομικής κάλυψης στο χώρο του κληρονομικού δικαίου καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική για τους πολίτες, καθόσον πληθαίνουν οι κίνδυνοι και τα βάρη που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κληρονόμοι, η πολυετής δε εμπειρία μας σε ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο και η επίσης πολυετής συνεργασία μας με επιτυχημένους επαγγελματίες του κλάδου (Συμβολαιογράφους, Λογιστές, Εκτιμητές, Γραφολόγους κ.ά) εγγυώνται την ομαλή εξέλιξη των κληρονομικών υποθέσεων προς το σκοπό της πραγμάτωσης και ολοκλήρωσης των νέων δεδομένων.

Κληρονομικό Δίκαιο