Αναδρομικά ποσά επιστροφών από παράνομες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις για 20 μήνες που ήδη διαπιστώνεται η παράνομη αφαίρεση μεγάλων ποσών στο πλαίσιο των μνημονιακών κρατήσεων, κατοχυρώνουν πολλές χιλιάδες συνταξιούχοι, υποβάλλοντας τρεις αιτήσεις σε ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση της παράνομης κράτησης που διαπιστώνουν ότι έχουν οι συντάξεις τους.

Οι συνταξιούχοι πρέπει να ελέγξουν τα ενημερωτικά τους σημειώματα και αν δεν διαπιστώσουν παράνομη μείωση τότε δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση. Συνήθως όμως, οι περισσότεροι συνταξιούχοι κατ’ εκτίμηση άνω από 250.000 του ΙΚΑ του ΟΑΕΕ και πάνω από 450.000 του Δημοσίου έχουν μία και περισσότερες παράνομες μειώσεις από την 1η Ιουνίου 2016 και μετά.

Ήδη μετρούν δηλαδή 20 μήνες παράνομων κρατήσεων που πρέπει να επιστρέψουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία και μάλιστα άμεσα.

Οι συνταξιούχοι για τη διεκδίκηση και την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών από κύριες και επικουρικές συντάξεις με ποσά που ξεκινούν από 180 ευρώ και ξεπερνούν τα 1.860 ευρώ θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:

1. Εκτύπωση των ενημερωτικών σύνταξης τρέχοντος μηνός (2018), του Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου 2016 και του Ιουνίου του 2016.

2. Σύγκριση και εξακρίβωση των μειώσεων που έχουν από το ν. 4039/2012 στην κύρια σύνταξη και από τις μειώσεις του νόμου 3986/2011 στην επικουρική σύνταξη στα τρία αυτά χρονικά διαστήματα.

3. Στην περίπτωση των επικουρικών συντάξεων οι μειώσεις του νόμου 3986/2011 δεν θα πρέπει να αναγράφονται σε κανένα ενημερωτικό σημείωμα εφόσον το ποσό είναι κάτω από 300 ευρώ.

4. Στην περίπτωση των κύριων συντάξεων θα πρέπει να ελέγξουν αν η μείωση του ν. 4093/2012 είναι ίδια και στις τρεις χρονικές περιόδους.

5. Υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ και το Γενικό Λογιστήριο για τις κύριες και στο ΕΤΕΑΕΠ για τις επικουρικές.

6. Στην περίπτωση που το Ασφαλιστικό Ταμείο αρνείται να αναπροσαρμόσει τις μειώσεις στο ορθό ποσό και να επιστρέψει τις παράνομες κρατήσεις θα πρέπει να προβούν σε Αγωγή για τη διεκδίκηση των οφειλομένων κατά του Ταμείου.