Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών δικαστηρίων αναδρομικά τα χρήματα από τα δώρα των ετών 2013 ως και το 2018, που αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ ανά έτος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επέσπευσε την εκδίκαση της υπόθεσης για τη συνταγματικότητα ή μη του Ν. 4093/2012, δηλαδή του νόμου, ο οποίος κατάργησε τα δώρα και το επίδομα αδείας (500 ευρώ και 250 ευρώ και 250 ευρώ).

Ήδη έχει κοινοποιηθεί η σχετική Γνωμοδότηση προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους νομικούς προκειμένου να  διασφαλισουν τα δικαιώματα των εργαζομένων – εντολέων τους. Οι κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματα αυτά είναι οι εξής:

1. Εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι

2.Εν ενεργεία υπάλληλοι ΟΤΑ

3. Εν ενεργεία υπάλληλοι ΝΠΔΔ

4. Αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΟΤΑ και υπάλληλοι ΝΠΔΔ

5. Ένστολοι

6. Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν το 2017 ή και το 2018 (διεκδικούν για την περίοδο που ήταν ενεργοί).

Στο ένδικο βοήθημα που θα κατατεθεί στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του προσφεύγοντος, θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς το χρονικό διάστημα της διεκδίκησης, ήτοι από το έτος 2013 και έπειτα κατά την άποψη του γράφοντος και τα ακριβή ποσά με ειδική ανάλυσή τους, που διεκδικούνται από κάθε δημόσιο υπάλληλο.

Επειδή λοιπόν κατά το παρελθόν, το ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Επικράτειας (ΣτΕ) όρισε πως αναδρομικά δικαιούνται ένεκα αντισυνταγματικότητας μόνο όσοι είχαν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη πριν τη δημοσίευση της απόφασής του, προτιμάται οι δημόσιοι υπάλληλοι να καταθέσουν αγωγές μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, η οποία αναμένεται με εμγάλο ενδιαφέρον.